Blog
14
04
2019

Goed doel 2019

By admin 0

Ieder jaar gaat Het Waare Huis Wielenloop een samenwerking met een goed doel aan. Het resultaat dat ieder jaar overblijft van de deelnemersgelden na aftrek van de kosten, wordt overgemaakt naar een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor stichting Huifbed de Meierij.

Stichting Huifbed faciliteert huifbedrijden voor mensen die als gevolg van een beperking weinig lichaamsbeweging krijgen niet de capaciteit hebben om zelfstandig op een paard te zitten. Dit zijn onder andere mensen met meervoudige, verstandelijke beperking, mensen met dementie of niet aangeboren hersentletsel.

Huifbedrijden is een vorm van hippotherapie. HEt is een manier om meervoudig lichamelijk gehandicapten therapeutisch te doen bewegen.
Het paard wordt in de behandeling gezien als medium binnen een therapeutisch proces. De relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard, het berijden, de bewegingsimpulsen en de symboliek van het paard kunnen worden ingezet om de verschillende behandeldoelen te bereiken. Tijdens het huifbedrijden worden bloedsomloop en andere essentiële lichaamsfuncties, zoals stofwisseling en spijsvertering, gestimuleerd. Bij mensen die weinig (kunnen) lopen of fietsen, kan dit heilzaam werken.

Wij als organisatie van het Waare Huis Wielenloop vinden dit een fantastisch lokaal initiatief. Ook mooi dat stiching Huifbed net als de Wielenloop graag mensen in beweging wil krijgen. Dit ondersteunen wij daarom erg graag. In de weken na afloop van de loop zullen wij stichting Huifbed de cheque overhandigen.

author: admin

Comment
0

Leave a reply